Skolskjuts

På grund av omläggning av VA-ledningar inne i Vanstad behöver skolbuss 2 i Östra Färs-området köra en annan väg resten av terminen. Ny tidtabell finns nedan.

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts till skolan inom sitt upptagningsområde. Förälder ska ändå skicka in ansökan om skolskjuts, med upplysningar om i vilken utsträckning skolskjutsen kommer att utnyttjas, så att vi har god kontroll på elevlistor och kontaktuppgifter Ansökan lämnas in inför varje läsår.

Elev som har växelvis boende kan behöva använda blankett för detta (se nedan) om skolskjuts behövs från två adresser. Blanketten skickas in inför varje läsår.

Turlistor för skolskjutsarna i Sjöbo kommuns skolområden finns som pdf-dokument längst ner på denna sida.

Antalet hållplatser och stopp-ställen är fler än de tider som räknas upp. Dessa tider är så kallade hålltider och gäller som tid också för stoppställen fram till nästa tidpunkt i turlistan.

Du behöver använda blankett "Ansökan om skolskjuts" även om du har tillräckligt långt till skolan för att vara berättigad till skolskjuts.

Elever som går i annan skola, till exempel i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka och kan därefter beviljas plats i skolbussen ("i mån av plats" och det brukar finnas). Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning än avståndet, enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst för elever i:

  • Årskurs F-2: 1,5 km.
  • Årskurs 3-6: 3 km.
  • Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken.

Skolskjutsentreprenörer läsåret 2020-21:
Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grundsärskolan: Telepass ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyinflyttad eller ansöker om skolskjuts första gången?

Har du skickat in ansökan om skolskjuts till skolskjutssamordnare och ditt barn går i en av kommunens skolor så tar det 2-3 dagar att bereda plats i skolskjutsen. Du får meddelande tillbaka via mejl, sms eller i skolportalen (Unikum). Därefter följer du med vår elev (ditt barn) till hållplatsen och får kontakt med "din/er" busschaufför.

Eventuellt avslag på ansökan meddelas skriftligt och via e-post.

PDF-filen för Skolskjuts växelvis boende nedan kan du ladda hem till din egen hårddisk, fylla i och spara (på din dator/hårddisk). Därefter kan du skriva ut, underteckna och skicka in till kommunen.

Har du skanner kan du skicka in ansökan som bilaga via e-post till skolskjuts-samordnare (adress nedan). OBS! det måste vara skanner: fotograferat dokument, till exempel med mobilkamera, är inte tillräckligt.

Övriga är skrivbara.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
200612 blankett Ansökan till Dagliga resor Gy.pdf 630.3 kB 2021-06-10 16.06
200612 formulär Ansökan till Dagliga resor Gy.pdf 275.6 kB 2021-06-10 16.08
Ansökan om skolskjuts.pdf 265 kB 2021-03-04 11.57
Intyg om kompisåkning .pdf 83.2 kB 2018-11-07 10.58
Skolskjuts växelvis boende.pdf 141.3 kB 2019-05-28 18.17
Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 maj 2021
Sidan publicerad av: David Stattin