Skolskjuts

12 juni: just nu ligger de gamla turlistorna kvar på sidan...

Turlistor för skolskjutsarna i Sjöbo kommuns skolområden finns som pdf-dokument längst ner på denna sida.

Elev som går i någon av Sjöbo kommuns grundskolor, som bor utanför tättbebyggt område och som uppfyller avståndsvillkoret i skolskjutsreglerna har normalt automatiskt rätt till skolskjuts till skolan inom sitt upptagningsområde. Förälder ska ända skicka in ansökan om skolskjuts, med upplysningar om i vilken utsträckning skoskjutsen kommer att utnyttjas, så att vi har god kontroll på elevlistor och kontaktuppgifter Ansökan lämnas in inför varje läsår.

Elev som har växelvis boende kan behöva använda blankett för detta (se nedan) om skolskjuts behövs från två adresser. Blanketten skickas in inför varje läsår.

Du behöver använda blankett "Ansökan om skolskjuts" även om du har tillräckligt långt till skolan för att vara berättigad till skolskjuts.

Elever som går i annan skola, till exempel i annat upptagningsområde eller i friskola, måste först ansöka och kan därefter beviljas plats i skolbussen ("i mån av plats" och det brukar finnas). Ansökan om skolskjuts ska också skickas in om man vill ha skolskjuts av annan anledning, än avståndet, enligt Skollagen.

Avståndet bostad/hållplats-skola får vara högst för elever i:

  • Årskurs F-2: 1,5 km.
  • Årskurs 3-6: 3 km.
  • Årskurs 7-9: 4 km.

Resor för gymnasieelever sker med Skånetrafiken.

Skolskjutsentreprenörer läsåret 2020-21:
Grundskoleskjutsar: Bergkvara Buss AB
Grundsärskolan: Telepass AB

Nyinflyttad eller ansöker om skolskjuts första gången?

Har du skickat in ansökan om skolskjuts till skolskjutssamordnare och ditt barn går i en av kommunens skolor så tar det 2-3 dagar att bereda plats i skolskjutsen. Du får meddelande tillbaka via mejl, sms eller i skolportalen (Unikum). Därefter följer du med vår elev (ditt barn) till hållplatsen och får kontakt med "din/er" busschaufför.

Eventuellt avslag på ansökan meddelas skriftligt och via e-post.

Formulär....?

Under blanketterna nedan finns en länk till "Formulär för...". Dessa ska inte förväxlas med s.k. webbformulär. Detta är PDF-dokument du kan ladda hem till din egen hårddisk, fylla i och spara (på din dator/hårddisk). Därefter kan du skriva ut, underteckna och skicka in till kommunen.

Har du skanner kan du skicka in ansökan som bilaga via e-post till skolskjuts-samordnare (adress nedan). OBS! det måste vara skanner; fotograferat dokument, t.ex. med mobilkamera, är tyvärr inte tillräckligt i dagsläget...

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Sidan publicerad av: David Stattin