Reser till och från skolan

Resor till och från skolan: Resebidraget, JoJo-Skola-kort, är till för dagliga resor mellan bostad och skola. Kortet gäller dagtid under skoldagar. På baksidan av terminsbeviset kan du läsa hur och när kortet gäller. Det finns möjligheter att köpa till ett tillägg - PLUS-kort - som gäller dygnet runt, alla dagar (även lovdagar) under läsåret.

Kom ihåg att JoJo Skola-kortet och terminsbeviset måste visas tillsammans för att gälla som biljett. Kortet är en värdehandling.

För att få JoJo Skola-kortet (gymnasiekortet) måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning
  • ha rätt till studiehjälp/studiestöd
  • ha minst 6 km till skolan
  • inte uppbära inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Du måste lämna en underskriven ansökan som ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Uppfyller du villkoren för resebidrag kan du hämta kortet på kommunkontoret när vi meddelat att det är färdigt.

För att få ditt JoJo-kort Skola till terminsstarten ska du lämna/skicka in din ansökan senast den 1 augusti ("garantidatum"). Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in till kommunen. Lämna i brevlådan eller skicka till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Från och med höstterminen 2018 måste ansökan lämnas in/skickas in skriftligt för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter. En skannad kopia av den undertecknade blanketten kan skickas med e-post. Du kan inte längre skicka bild på ansökningsblanketten.

Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att lämna tillbaka JoJo-kortet och terminsbeviset. Byter du skola ska du kontakta skolskjutssamordnaren för besked om nytt skolkort. Flyttar du ska kortet lämnas tillbaka och en ny ansökan lämnas in till din nya hemkommun.

Förlorat/skadat JoJo-kort ska anmälas till kommunen, gärna via e-post till david.stattin@sjobo.se så att det kan spärras. Ett ersättningskort ordnar vi så fort det går, med lite tur redan samma dag.

Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 300 kronor och enklast "swishar" du beloppet till kontonummer 123 037 6970 och glöm inte att ange Ditt namn + födelsedag (4 siffror, ex: 0312 för 12 mars) i meddelandefältet. Någon annan än Du själv kan "swisha", men glöm inte ditt namn och fyra siffror i meddelandefältet.

Om du av någon anledning behöver betala avgiften mot faktura skicka e-brev till skolskjutsamordnaren. JoJo Skola-kortet kan hämtas när fakturan är betald.

Är kortet inte skadat och ändå inte fungerar, byts kortet ut utan kostnad.

Observera också att JoJo Skola-kortet (med terminsbeviset) är personligt och kan inte ges bort, säljas eller överlåtas till någon annan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg