Inackorderingsbidrag

Inackorderingsbidrag är ett stöd till kostnaden för boendet och hemresor för elever i gynmasieskolan och gymnasiesärskolan.

En förutsättning för att bidrag ska beviljas är att eleven är inackorderad på skolorten samt att eleven studerar på heltid.

Mer om riktlinjerna för inackorderingsbidrag och vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda kan du läsa dokumentet Regler för ansökan om inackorderingbidrag.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg