Bidrag till resor till och från skolan

Nya skolkortet 2019

Har du fått busskortet i brevlådan? Kom ihåg att detta kort är tomt OM du glömt att ansöka om skolbiljetten också (= ALLTID skicka in ansökan).

'Resebidraget' som är till för dagliga resor mellan bostad och skola kommer att få helt ny utformning inför läsåret 2019/20.

Det nya kortet gäller dygnet runt under skoldagar, måndag-fredag, och lovdagar under läsåret (alltså inte sommarlovet).

Det nya kortet gäller inte lördagar-söndagar. 'PLUS' försvinner (se denna sida) så resor på helger (lördagar-söndagar) får man köpa själv.

Det nya kortet ska sparas hela studietiden (normalt 3 år). Varje år ska ansökan skickas in. Elever som börjar i åk. 2 eller åk. 3 på samma utbildning behöver lämna in ansökan om ny skolbiljett (uppladdning på kortet) Ny blankett här.

Det nya kortet fungerar som bevis för ett du är gymnasieelev (terminskortet med foto försvinner). Kommunen köper de biljetter du behöver för resorna (ett slags månadskort) och laddar Ditt personliga skolkort löpande så länge du är berättigad till resebidrag.

Ska du studera långt iväg vill du istället ha inackorderingsbidrag? Läs mer här >>


Skolbiljetten i molnet

Fortfarande gäller de 'gamla' förutsättningarna för att man ska bli beviljad skolbiljett
(= bidrag till resorna till och från skolan).


För att få resekort med skolbiljett måste du:

  • vara antagen till och gå i gymnasieutbildning
  • ha rätt till studiehjälp/studiestöd
  • ha minst 6 km till skolan
  • inte uppbära inackorderingsbidrag.

Ansökan med underskrift

Du måste lämna/skicka in en underskriven ansökan när du vet vilken skola/utbildning du ska börja på. Denna ska vara fullständigt ifylld för att kunna behandlas. Uppfyller du villkoren för resebidrag blir kortet hemskickat till dig. I undantagsfall måste du hämta kortet på kommunkontoret. Länkar till blankett längst ner på sidan.

För att få ditt Resekort med skolbiljett - resp. ny skolbiljett till det resekort du redan har - till terminsstarten ska du lämna/skicka in din ansökan senast den 1 augusti ('garantidatum'). Ansökningarna behandlas i den ordning som de kommer in till kommunen. Lämna i brevlådan på kommunkontoret eller skicka till: Sjöbo kommun, Skolskjutssamordnare, Familjeförvaltningen, 275 80 Sjöbo.

Ansökan måste lämnas in/skickas in skriftligt och undertecknad för att vi ska kunna behandla dina personuppgifter.

Om du byter skola, flyttar eller avbryter studierna är du skyldig att anmäla detta till kommunen. Om du flyttar kan du behålla ditt resekort, men du måste skicka in en ny ansökan om skolbiljett till din nya hemkommun.

Förlorat/skadat/återtaget resekort ska anmälas till kommunen, via e-post till david.stattin@sjobo.se så att vi kan flytta dina biljetter till ett ersättningskort. Ett ersättningskort ordnar vi så fort det går, med lite tur redan samma dag. När ersättningskortet hämtas ska du kunna visa att expeditionsavgiften är betald.

Expeditionsavgiften för ett ersättningskort är 100 kronor och enklast 'swishar' du beloppet till kontonummer 123 037 6970 och glöm inte att ange Ditt namn + födelsedag (6 siffror, ex: 020312 för 12 mars 2002) i meddelandefältet. Någon annan än Du själv kan 'swisha', men kom ihåg att Ditt (elevens) namn och sex siffror måste stå i meddelandefältet. Den som swishat kan samtidigt skicka en skärmbild till dig så att du kan visa att avgiften är betald när du ska hämta ersättningskortet.

Om du av någon anledning behöver betala avgiften på annat sätt (alla har inte swish) ska du skicka ett e-brev till skolskjutsamordnaren för instruktioner. Resekortet kan hämtas när avgiften är betald.

Avmagnetiserat kort. Är kortet inte skadat och ändå inte fungerar, byts det ut utan kostnad.

Observera också att resekortet är personligt och kan inte ges bort, säljas eller lånas ut till någon annan.

Ansökan för åk. 2 och 3 kommande läsår...

Du som ska börja åk. 2 eller åk. 3 i höst på samma utbildning ska ansöka om det nya skolkortet också detta året. Ansökan ska ske på denna blankett .


Blanketter:

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 augusti 2019
Sidan publicerad av: David Stattin
Utbildning och barnomsorg