Vanliga frågor om Resekort med skolbiljett

På denna sida kan du få svar på frågor kring resebidraget, resekort och skolbiljett som inte blir besvarat av följebrev, hemsidor och andra källor. Frågorna är ordnade med den mest aktuella (den senaste) frågan överst.

Du kan också söka svar på Skånetrafikens hemsidalänk till annan webbplats. För resor med bussar och tåg i Skåne gäller Skånetrafikens allmänna resevillkor.

Eftersom det kommit helt nya skolkort hösten 2019 har frågor och svar som gällde de äldre skolkorten (JoJo Skola) tagits bort.

Nya frågor:

(Frågor om varför 'PLUS-kortet' försvinner hittar du längst ner på sidan.)

Fråga: Kan jag som ska börja gymnasiet i höst ansöka om resekortet redan nu (innan antagningsbeskedet kommit)?

Svar: Ja, det går bra att skicka in ansökan om resekort och skolbiljett redan när man vet vilken skola och utbildning man har sökt till. På blanketten fyller man i uppgifterna för den skola som man tror att man ska bli antagen till. Om det blir på ett annat vis och du blir antagen till en annan skola behöver du bara skicka in anmälan om förändringarna på en kompletterande blankett (behöver inte skrivas under) eller med ett mejl till skolskjutsansvarige. Kom ihåg att inte glömma bort det där sista!

Fråga: Behöver man inte något foto till busskortet i höst?

Svar: Det nya kortet du får kommer att vara ditt skolelev-ID (och ersätter därmed det gamla terminsbeviset). Kommunen (jag) håller reda på att just Ditt kortnummer hör till Dig och på bussen/tåget kan chaufför/kontrollant se att Ditt kort hör till dig (en skolelev) och att du också har en giltlig skolbiljett. Förut fanns själva biljetten på det gröna kortet. Från i höst så ”fyller vi i kommunen på” ditt resekort med en skolbiljett (ungefär månadsbiljett) så länge du är elev i gymnasieskolan och uppfyller villkoren för 'resebidraget'.

Frågor om varför 'PLUS-kortet' försvinner:

Fråga: Vilka fördelar har kommunen för att ta bort 'PLUS-korten'?
Svar: Sjöbo kommun varken vinner eller förlorar någonting på 'Plustillägget'och har inte heller tagit bort PLUS-korten. Dessa var ett alternativ som inte längre finns att beställa hos Skånetrafiken och med det nya resekortet med skolbiljett försvinner stora delar av det behov som 'PLUS-kortet' var till för (resor kvällstid, lovdagar med mera).

Fråga: Ungdomar som har börjat gymnasiet behöver fritiden som är på helgerna och smålov, tycker ni att vi ska betala det?
Svar:
'PLUS-kortet' kostade 1 200 kr per läsår. Med det nya kortet behöver man köpa egna biljetter på lördagar och söndagar. Det nya kortet med skolbiljett gäller kvällar och under lov utan extra kostnad.

Fråga: Vem har tagit beslutet att ta bort 'PLUS-kortet'?
Svar: Skånetrafiken (regionen) har tillsammans med många skånska kommuner arbetat för att ta fram de nya resekorten med skolbiljett som vi tror ska fungera enklare och som har ett generöst innehåll när resor på kvällstid och lov redan ingår. Samma förmåner kan nu erbjudas till alla skånska gymnasieelever oavsett i vilken kommun man bor! Det formella beslutet att 'ta bort' det gamla 'PLUS-kortet' är Skånetrafikens. Den 'produkten' finns ju nu till stor del inbakad i den nya skolbiljetten.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Utbildning och barnomsorg