Studie- och yrkesvägledare

Vägledningssamtalet ger dig en möjlighet att få ökade kunskaper om vad som passar just dig när det gäller arbete och studier. Studie-och yrkesvägledaren kan hjälpa dig att få ett bättre underlag för dina beslut vare sig det gäller val till gymnasiet, vuxenutbildning eller högre utbildning.

Målet med vägledningssamtal är att öka medvetenhet om dig själv och dina valmöjligheter. Detta kan hjälpa dig att ta väl underbyggda beslut gällande ditt framtida studie- och yrkesliv. Vem är du? Vilka är dina personliga egenskaper, intressen och kunskaper? Hur kan du använda hela din kapacitet för att förverkliga dina drömmar och på så vis nå fram till just det mål du har för framtiden.

Kontakta gärna någon av våra studie-och yrkesvägledare för att boka ett samtal eller få hjälp med frågor kring dina studier.

Våra studie-och yrkesvägledare

Kontaktuppgifter till studie-och yrkesvägledare

Namn

Telefon

E-postadress


Annika Andersson

0416-274 02

annika.andersson@sjobo.se

Malenagymnasiet, Yrkessfi, Yrkesförare

Emma Espersson

0416-273 19

emma.espersson@sjobo.se

Grundskola

Marie Håkansson

0416-274 03

marie.hakansson@sjobo.se

SFI, Vuxenutbildning, Yrkesvux

Marie Ridell

0416-272 75

marie.ridell@sjobo.se

Lärlingsvux

Per Hagelin

0416-270 43

per.hagelin@sjobo.se

Yrkessfi, Yrkesförare

Anki Ask

0416-275 10

ann-christin.ask@sjobo.se

Vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning

Malin Glans

0723-748975

malin.glans@sjobo.se

Grundskola, Grundsärskola, Kommunala aktivitetsansvaret KAA


Följ oss gärna på Facebook:

Studie-och yrkesvägledarna Sjöbo

Studieekonomi

Information kring olika utbildningsvägar

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2021
Sidan publicerad av: Jessica Malmborg