Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna är en skolform inom skolväsendet som omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

Utbildningen på den grundläggande nivån ska motsvara den som ges i grundsärskolan eller träningsskolan. På gymnasial nivå ska utbildningen motsvara den som ges på gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen kan det finnas såväl nationella kurser som orienteringskurser.

Vuxna med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada har rätt att delta i särskild utbildning för vuxna från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år.

Eleven ska sakna sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge, och ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Betyg ska sättas på varje avslutad kurs. Inom den del av särskild utbildning för vuxna som motsvarar träningsskolan ska, i stället för betyg, ett intyg om att eleven har deltagit i kursen utfärdas. Betygskriterier ska finnas för varje kurs där betyg ska sättas.

 Särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Som betyg ska någon av beteckningarna A, B, C, D eller E användas. För den elev som inte uppnår betyget E utfärdas ett intyg om att eleven har deltagit i kursen.

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Betygsskalan i den nya gymnasiesärskolan är femgradig, E-A. F och streck används inte. Någon av beteckningarna A, B, C, D och E användas som betyg för godkända resultat på en kurs. A är högsta betyg och E är lägsta betyg. Betyg ska sättas utifrån de kunskapskrav som finns för varje kurs. Om en elev inte uppnår kraven för betyget E i en kurs, ska betyg inte sättas.

Kontakt

 • Vuxenutbildningen

  0416-270 21

  komvux@sjobo.se

  Besöksadress

  Verkstadsgatan 2a

  Postadress

  Verkstadsgatan 2a, 275 39 Sjöbo

  Utbildningschef/rektor Kristina Petersson

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2019
Sidan publicerad av: Jessica Malmborg