Yrkesförare Buss/Yrkessfi Buss

Yrkesförareutbildning - platsförlagd Sjöbo.

Utbildning bussförare

Utbildning till bussförare är 800 poäng (37 veckors heltidsstudier inkl 15% APL) och kräver att du är minst 24 år, har B-körkort och har körkortstillstånd klass 3. Du behöver även ha betyg i minst SFI kurs C.

I utbildningen ingår kurserna Persontrafik - vux, Yrkestrafik - vux, Persontransporter specialisering samt en orienteringskurs i Yrkessvenska på 200 poäng som kan valideras. Yrkeskompetensbevis läggs in i utbildningen.

Du kan läsa mer om kurserna på Skolverket.
Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte har betyg i SFI kurs D kommer du även att läsa svenska för invandrare parallellt med yrkeskurserna. Det finns även möjlighet att läsa grundläggande svenska som andraspråk/SvA 1 parallellt med bussutbildningen.

Studierna sker på heltid och är CSN-berättigade.

Det finns ingen platsgaranti för Vuxenutbildningen. Om inte alla sökande kan antas måste ett urval göras enligt Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning.

Utbildningen startar

22 juli med en orienteringskurs i yrkessvenska.
Yrkeskurserna mot buss startar 30 september.

Ansökan är öppen 5 februari-13 maj.

Ansök via länk nederst på sidan.

Följande bilagor skall bifogas ansökan:
Kopia på B-körkort, personbevis, körkortstillstånd klass 3 samt betyg.
Samtliga bilagor måste vara med i ansökan för att vi skall hantera den.

Körkortstillstånd beställer du via körkortsportalen.
www.korkortsportalen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bor du i annan kommun än Sjöbo skall du skicka din ansökan till din hemkommun för godkännande.

Kontakt och frågor

Marie Håkansson, 0416-274 03
E-post Marie Håkansson

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024