• Startsida
  • / Anslag
  • / Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2023-10-09

Anslag familjenämndens myndighetsarbetsutskott 2023-10-09

Organ
Familjenämndens myndighetsarbetsutskott

Sammanträdesdatum
2023-10-09

Paragrafer
§ 113

Datum då anslaget sätts upp
2023-10-09

Datum då anslaget tas ned
2023-10-30

Förvaringsplats för protokollet
Familjeförvaltningen, Kommunhuset

Anslagit av
Jeanette Fjellström

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2023