Kommun och politik

Här hittar du information om hur Sjöbo styrs, hur de politiska posterna är fördelade och vilka nämnder som gör vad.

Du kan även ta del av politiska beslut, statistik, viktiga styrdokument för kommunen (till exempel budget), samt läsa om arbetet för en bättre folkhälsa och hur kommunen agerar vid kriser.

Gå direkt till:

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 juni 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Kommun och politik