Omsorg och stöd

Det finns mycket stöd att få för dig som bor i Sjöbo kommun. Vi erbjuder hjälp och omsorg, tillfälligt eller för en längre tid, i livets olika situationer.

Undersidor

 • Här hittar du viktiga telefonnummer och information om vart du kan vända dig när du eller dina nära och kära behöver ome...

 • Försörjningsstöd, god man, förvaltare och rådgivning inom ekonomiska frågor.

 • Här listas avgifterna för tjänster inom vård och omsorg, som exempelvis hemtjänst och boende.

 • Sidorna för dig som är barn eller ung i Sjöbo.

 • Orosanmälan, stödgrupper, beroendeproblematik och mer stöd för dig som är ung.

 • Föräldrar önskar att deras barn ska få en bra uppväxt. I föräldraskapet kan frågor och funderingar uppstå kring såväl si...

 • Det finns hjälp för dig som har beroendeproblematik, vill ha stöd angående den psykiska hälsan eller som är utsatt för v...

 • Allt om stöd i hemmet, boende för äldre, mat i våra restauranger, aktiviteter för en givande vardag och mer.

 • Du som behöver hemsjukvård, rehabilitering, tandvård, hjälpmedel eller annan hälso- eller sjukvård, hittar information h...

 • Daglig verksamhet, boende för dig med funktionsnedsättning, ledsagarservice och fler insatser enligt LSS.

 • Här söker du stöd inom omsorgen, LSS och socialpsykiatrin.

 • Stöd och information till dig som är ny i Sverige.

 • Du som har svårigheter att förflytta dig och att resa på egen hand kan bland annat ansöka om färdtjänst, ledsagning elle...

 • När någon avlider är det en del att tänka på för de efterlevande. Bland annat ska en bouppteckning eller dödsboanmälan g...

 • För dig som hjälper och stöttar någon i din närhet.

 • Hör av dig till oss om du har åsikter, förslag och klagomål på kommunens omsorg, service och vård. Det är värdefullt för...

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 maj 2024