Nyhetsarkiv

 • jan 23

  Gräsrotsutveckling av biosfären Vombsjösänkan

  Förankring, engagemang och sökandet efter Vombsjösänkans gemensamma identitet skapar förutsättningar för en hållbar utveckling och ett kommande biosfärområde.
 • jan 07

  Vassare hästföretagare i nytt Leaderprojekt

  Jordbruksverket har beviljat kommunen ett leaderstöd på 1,5 miljoner kronor för att under 1,5 år höja kompetensen hos hästföretagare i hela sydöstra Skåne.  ...
 • jan 02

  Skillss hjälper till att säkra kvaliteten

  Vård- och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun har flera LSS-boenden, och två av dem - Södergatan och Badgatan - arbetar med Skillss som kvalitetssäkringsmeto...
 • jan 02

  Lövestad får en plats för möten

  I början av 2019 sätts spaden i jorden. Då ska Lövestads centrala grönyta förvandlas till en prunkande park. Lövestadsbygdens byalag har tagit initiativ till...