Central cykellekpark ska väcka intresset för cykling

På måndag den 13 maj startar anläggningen av en cykellekpark på kvarteret Bränneriet i Sjöbo

Region Skåne har avsatt medel för att främja god hälsa och goda levnadsvanor genom ökad vardags- och fritidscykling.
I detta fall genom att anlägga centralt belägna cykellekparker och cykellekvägar i samarbete med tre skånska kommuner.
Sjöbo kommun är en av kommunerna som fått bidrag för att anlägga en central cykellekpark.

- Det är jätteroligt säger Håkan Andersson, fritidschef på Sjöbo kommun.
Vi är glada för den goda samverkan med Region Skåne gällande cykel och aktivitet.
Bidraget är villkorat med att anläggningen ska vara klar i år och att den ska ligga på den platsen under minst ett år.
När exploateringsområdet Bränneriet kommer igång flyttar vi den till ett annat område.
Vi valde den här platsen för att till stånd anläggningen så fort som möjligt och för att det är en central plats nära till skolorna och kollektivtrafiken. Parken är anpassad för de yngre barnen då det inte är så höga hinder och förhoppningsvis väcks ett intresse för att använda våra slingor i Sjöbo Ora i framtiden, säger Håkan.

För att lyfta platsen för cykellekparken ytterligare, göra den attraktiv trygg och säker, har Sjöbo kommun även att få extra medel från Region Skåne för att i direkt samband med cykellekparken anlägga en rastplats med till exempel väderskydd, bänkar och bord.

Anläggningen sker i egen regi och om allt går enligt plan blir det invigning i början av juni.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 maj 2024