Träffa oss på marknaden

Hur ska framtidens Sjöbo se ut?

Ska vi bygga nya hus på en liten del av marknadsplatsen? Nya bostäder vid Stenänga och fler hus vid Törnedal? Vad tycker du om att det utvecklas tre förstärkta grönstråk i och i anslutning till tätorten och 16 kilometer ny cykelväg, bland annat ut till sommarbyarna?

Vi vill veta vad du tycker

Kom och träffa oss från stadsbyggnad samt politiker och prata om hur vi ska bo, cykla och mötas i framtiden. Vi finns på Sjöbo marknad – vi ses!

Kolla in alla planer för vårt framtida Sjöbo:
www.sjobo.se/fopsjobo Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 juli 2024