Kungörelse - Flytt av fordon

Nedan angivet fordon har flyttats med stöd av lagen (192:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats enligt nedan.

Om inte fordonet löses ut och hämtas från uppställningsplatsen inom nittio dagar efter angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

Registreringsnummer

TNS 088

Fordonsslag

Personbil

Fabrikat

Cadillac

Ursprunglig uppställningsplats

Trädgårdsgatan 5

Uppställningsplats

Autodemontering, Ommavägen i Sjöbo

Kungörelse publicerad

2024-02-22

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 februari 2024