Näringsliv och arbete

Möte småföretagare i Sjöbo kommun

Foto: Heber Teixeira

I Sjöbo kommun är företagarandan stark. Här vill många driva företag och andelen småföretag är mycket stor. Bygg, jordbruk och skogsbruk utgör de största näringsgrenarna i kommunen.

Livskraftigt näringsliv med stor andel småföretag

I kommunen finns 1 572 företag där minst en person har sin huvudsakliga sysselsättning. De allra flesta företagen finns inom bygg eller någon av de gröna näringarna men även handel och industri står för en del av sysselsättningen i det privata näringslivet.

Av företagen i Sjöbos näringsliv utgörs hela 98 procent av små företag med färre än 50 anställda. Småföretagen i Sjöbo står för 3 671 arbetstillfällen och 35 procent av skatteintäkterna i kommunen.

För dig som är företagare eller nyfiken på Sjöbos näringsliv

På de här sidorna finns information som är användbar för dig som driver företag. Här kan även du som vill veta mer om näringslivet i Sjöbo kommun få en bild av företagandet i kommunen och få veta vad som är på gång på näringslivsområdet.

För dig som vill veta mer om att jobba i Sjöbo

Du kan även läsa om hur det är att jobba som kommunanställd. Här finns också lediga tjänster som Sjöbo kommun rekryterar till. Sjöbo kommun är kommunens enskilt största arbetsgivare med runt 1 300 anställda.

(Källa: Företagarfakta 2022, Sjöbo kommun, Företagarna)

Gå direkt till:

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 februari 2024