• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / ”Vi hjälps alla åt och gör vårt bästa” - Bella Anderberg jobbar i hemtjänstens kvällspatrull

”Vi hjälps alla åt och gör vårt bästa” - Bella Anderberg jobbar i hemtjänstens kvällspatrull

Bella Anderberg står i dörröppningen till boendet Kärnan.

Bella Anderberg jobbar som undersköterska och omsorgshandledare i Kvällspatrullen på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Bella Anderberg jobbar som undersköterska och omsorgshandledare i Kvällspatrullen på Vård- och omsorgsförvaltningen. Hon och hennes arbetslag åker ut till kunder inom Sjöbo tätort, Sövde och Blentarp.

—De kunder vi besöker kan behöva hjälp med kvällsmat, medicin, toalettbesök, av- och påklädning eller bara lite tillsyn och att man lyssnar och pratar en stund, säger Bella Anderberg.

Bella Anderberg jobbar också som omsorgshandledare vilket innebär att hon ska ha en mer framträdande roll och ett utökat ansvar för medarbetare och kunder. Hon ska vara en förebild, visa engagemang, kunna instruera medarbetare och lyssna på synpunkter från både kollegor och kunder.

När covid-19 började spridas runt om i världen kände hon som många andra en oro för vad detta skulle leda till. Det gällde ju att skydda de äldre. Hon började även fundera kring sin egen arbetssituation.

—Jag fick en del frågor från personer utanför verksamheten som var oroliga för om jag eller människor på mitt arbete skulle smittas. Och jag tänkte att detta kan bli ett stort lass för mig som omsorgshandledare, om det blir en stor oro på arbetsplatsen. Men det har inte blivit så. Vi hjälps alla åt och gör vårt bästa.

—De som uttryckte oron ser ju inte vad händer i vår verksamhet och hur vi jobbar här. Under coronapandemin har vi haft ett bra samarbete mellan kollegor och chefer. De bryr sig verkligen om personalen som jobbar här. Vi träffas ofta och bollar tankar och idéer. Vi får även kontinuerligt information då läget kan ändra sig från dag till dag, säger hon.

Hon har följt debatten om skyddsutrustning, men känner inte igen bilden av bristande utrustning och otrygghet.

—Nej, jag känner ingen oro. Vi har nya arbetskläder, har den utrustning vi behöver och vi följer den basala vårdhygienen. Vid misstänkt smitta har vi andra rutiner och mera skydd, säger Bella Anderberg.

—Vi har under den här perioden även förstärkt allas kunskap om den basala vårdhygienen och våra rutiner. Vi har haft fler utbildningar och fler genomgångar än vi annars har, och det har vänt sig till alla - från timtjänster till fast anställd.

De har även organiserat arbetet annorlunda för att minska antalet olika anställda inom hemtjänsten som besöker de äldre. Detta har åstadkommits genom att två team har samordnat sig så att antalet anställda som besöker en kund kunnat minskas till hälften så många. Och turerna har lagts så att det är samma anställda som återkommer till kunden.

—Kontinuitet är jätteviktigt, särskilt i dessa tider, säger Bella Anderberg.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 juni 2020
Sidan publicerad av: Johanna Svedin