• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sjöbo kommun får 340 000 kronor av Länsstyrelsen för arbetet att förebygga våld

Sjöbo kommun får 340 000 kronor av Länsstyrelsen för arbetet att förebygga våld

Bild

Från vänster, Hanna Smith, Caroline Andersson och Marie Andersson är projektledare för Sjöbos projekt

Sjöbos projekt var ett av de 18, av totalt 37, som fått beviljat stöd av Länsstyrelsen.
Projektet ska pågå under ett års tid med start i september 2020. Projektet leds av tre projektledare inom Familjeförvaltningen, men omfattar hela kommunen.

Socialtjänsten arbetar sedan tidigare mot våld i nära relationer. Genom det här projektet tas ytterligare steg i det våldspreventiva arbetet och nu på en mer universell nivå. Framförallt genom att bättre uppmärksamma tidiga tecken på våld som annars riskerar att accelerera till ett grövre våldsamt beteende samt att ha ett genusförändrande arbete med fokus på formandet och upprätthållandet av mansrollen.

Sjöbos projekt
Projektledarna vill att Sjöbo kommun ska arbeta med en "hela-samhället-ansats" för att nå ut brett samt undvika stuprörsinsatser.
Vi vill få ett helhetsgrepp på vårt våldsförebyggande arbete. Vi vill att insatserna ska leda till att fler, både personal och medborgare, ska få ökad kunskap och därmed våga gå från passiva till aktiva åskådare. Genom vår insats vill vi att alla som möter barn och unga ska kunna vara goda förebilder, både i att stå för en jämlik och ickevåldsam mansroll samt för ett aktivt agerande vid tecken på våldsamt beteende, berättar Caroline Andersson, en av projektledare i Sjöbo kommun.

Barnrättsarbete
Sjöbo kommun har ett pågående barnrättsarbete som genomsyrar all verksamhet i Familjeförvaltningen. Genom det här projektet, med att förebygga våld vill kommunen ytterligare lyfta barnen bästa och deras rättigheter till ett liv fritt från våld.
Under året kommer det genomföras aktiviteter riktade till olika målgrupper, mer information om detta kommer framöver.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 september 2020