Säkra besök på våra särskilda boenden

Bild

Regeringen har meddelat att besöksförbudet på särskilda boende upphör att gälla den 1 oktober 2020. Folkhälsomyndigheten har med anledning av detta utformat rekommendationer vid besök i särskilda boende för äldre under covid-19 pandemin.

Sjöbo kommun följer Folkhälsomyndighetens och smittskyddsläkarens rekommendationer samt Socialstyrelsens föreskrifter om besök i särskilda boenden för äldre under covid-19 pandemin, för att undvika smittspridning.

Antalet besökare på boendet begränsas för att undvika trängsel
Du som anhörig eller närstående bör ta kontakt med personal på boendet, för att planera ett säkert besök. Entréerna kommer att vara fortsatt låsta och personal möter dig när du kommer och följer dig till din närståendes lägenhet samt tillbaka ut igen.

Besöket kan också ske utomhus om vädret tillåter. För att minska risken för smittspridning är det mycket viktigt att du som anhörig/närstående tar hänsyn till nedanstående och följer personalens anvisningar.

Tänk på att:
• Stanna hemma vid symtom på covid-19
• Tvätta händerna med handsprit före och efter besöket. Handsprit finns i anslutning till entrén.
• Besöket ska ske i din närståendes lägenhet, inte i boendets gemensamma utrymmen.
• För att kunna erbjuda säkra besök och garantera att det går att hålla avstånd under besöket, vill vi inte att ni är fler än två personer åt gången.

Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott av covid-19.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2020