"Trygga Sjöbo" - förebyggande arbete mot våld i nära relationer

Bild

I Sjöbo kommun arbetar vi för att förebygga våld i nära relationer. Här kan du bidra. En del av vårt arbete är att ge dig verktyg att våga säga ifrån när du ser någon utsättas för våld.

Med våld menas alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld samt hot om våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Med Trygga Sjöbo vill vi uppmärksamma att det förekommer våld i samhället och berätta vart man kan vända sig för att få hjälp. Vi vänder oss till både dig som drabbad, som utövare och som "åskådare".

Önskar du mer information eller stöd kring våld så kan du kontakta socialtjänsten i Sjöbo kommun på telefon 0734-242716.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2021