• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sjöbo kommun har brustit vid beställning av externa tjänster – det visar utredning

Sjöbo kommun har brustit vid beställning av externa tjänster – det visar utredning

Bild

En gräv- och lastbilsfirma har utfört arbete åt Sjöbo kommun utan att det gjorts någon upphandling. En extern utredning har gjorts och i rapporten står det bland annat att ett helhetsgrepp måste tas kring hur förvaltningen framöver strukturerar, planerar och genomför sina upphandlingar.

Bakgrund

Sjöbo kommun hade ett ramavtal som löpte ut den 30 april 2021. Efter att avtalet löpt ut fortsatte kommunen att köpa in externa tjänster utan avtal för en summa av närmare 13 miljoner kronor.

Rutiner ses över

Sjöbo kommuns har förklarat att upphandlingen har dragit ut på tiden på grund av vakanta tjänster och hög arbetsbelastning.

- Vi har brustit och jag ser mycket allvarligt på det här. Vi har redan börjat att se över våra rutiner för att det här inte ska kunna hända igen, oavsett hög arbetsbelastning eller om nyckelpersoner slutar sin tjänst, säger Karina Hansson, kommundirektör Sjöbo kommun.

- Det som har hänt är inte bra. Det ska inte kunna hända igen och som Karina säger, så kommer vi se över och förbättra arbetssättet kring upphandling, avslutar Jesper Andersson, förvaltningschef.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 september 2022