Markanvisningstävling för södra kvarteret Bränneriet i Sjöbo

Illustration: Sigma Civil AB

Sjöbo kommun bjuder in till markanvisningstävling för bostäder inom en del av kvarteret Bränneriet i Sjöbo tätort.

Sjöbo kommun anordnar tävlingen för att hitta en exploatör som vill och kan förverkliga kommunens visioner om ett nytt attraktivt bostadskvarter. Kommunens
avsikt är att träffa ett markanvisningsavtal med den intressent som vinner tävlingen.
Tävlingsbidrag ska vara Sjöbo kommun tillhanda senast 15 november 2022.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 september 2022