Tillträdesförbud på Björka övningsfält

Kartbild över Björka övningsfält

Under oktober är det ett flertal övningar på Björka övningsfält, vilket innebär att allmänheten inte får vara på området.

Farlig verksamhet

Här är Försvarsmaktens övningstider.

Planerad farlig verksamhet

Det kan vara förenat med livsfara att under nedan angivna tider beträda angivna områden på Björka övningsfält.

2022-10-03, 1630-0000, 1-6
2022-10-05, 0900-1600, 5-6
2022-10-06, 0900-1600, 5-6
2022-10-07, 0900-1500, 6
2022-10-13, 0000-2400, 1-6
2022-10-14, 0000-2400, 1-6
2022-10-15, 0800-1700, 1-6
2022-10-18, 0800-1500, 5-6
2022-10-20, 1800-2400, 1-6
2022-10-21, 0000-2400, 1-6
2022-10-22, 0000-2400, 1-6
2022-10-23, 0800-1700, 1-6

Tillträdesförbud

Det råder tillträdesförbud för allmänheten på hela Björka övningsfält under nedanstående tider. Bommarna börjar stängas två timmar innan verksamheten börjar.

2022-10-25, 0000-2400, 1-6
2022-10-26, 0000-2400, 1-6
2022-10-27, 0000-1200, 1-6

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 oktober 2022