• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Sysav inför begränsning av kostnadsfria besök på återvinningscentralen

Sysav inför begränsning av kostnadsfria besök på återvinningscentralen

26 kostnadsfria besök på återvinningscentralen för ett mer rättvist system

Idag kör en del företag in på Sysavs återvinningscentraler som privatpersoner och undgår betalning. Sysav begränsar nu företagens möjlighet att göra detta.

Privatpersoner har redan betalt sitt besök på en återvinningscentral via avfallstaxan. Företag ska betala per besök, men alla gör inte det utan kör in med körkort eller privat kundkort.

Statistik från Sysavs återvinningscentraler visar att en privatperson gör i snitt 7,5 besök per år. För att begränsa företagens möjlighet att köra in som privatpersoner och undgå betalning införs ett maxantal på 26 kostnadsfria besök per myndig privatperson och år. Detta bedöms med god marginal räcka för privatpersoner.

Ett mer rättvist system

Förhoppningen är att detta blir ett mer rättvist system där företagen betalar för sina besök, istället för kommunerna och avfallskollektivet som annars är fallet. Sysavs styrelse har beslutat om att införa detta på Sysavs återvinningscentraler samt att utvärdera de 26 besöken ett år efter införandet.

När införs det?

I februari 2023.

Hur fungerar det?

Hur har andra gjort?

  • NSR (Nordvästra Skånes Renhållning) erbjuder 12 fria besök per myndig person och år, därefter kostar ett besök 350 kr. Företagare betalar för alla besök.
  • Renhållningen Kristianstad erbjuder 24 avgiftsfria besök per en- och tvåbostadshus under ett år. För fritidshus och lägenheter erbjuds 12 besök per boendeform. Avgift per besök utöver de avgiftsfria besöken är 300 kr. Företagare betalar för alla besök.
  • Halmstad Energi och Miljö (HEM). Privatpersoner har 15 fria besök per år. Därefter kostar besöket 200 kr. Företag betalar för alla besök.

Får man använda en annna persons körkort när man kör in?

Nej. När man lånar en annan persons legitimation kallas detta "missbruk av urkund". Även den som lånar ut sitt körkort gör sig skyldig till detta.

Kommer det inte att hamna mer skräp i naturen nu?

Den frågan fick vi ofta när passersystemet skulle införas 2019. Men vi har inte fått någon indikation från våra ägarkommuner att dumpningen har ökat hittills. Att slänga avfall i naturen är dessutom ett lagbrott. Det har även gjorts undersökningar i andra kommuner som infört passersystem på återvinningscentraler och inte heller de har visat att dumpningen skulle öka.

Kan jag köra avfall åt till exempel min gamla mamma?

Det går bra om hon är med i bilen och kan använda sitt körkort eller privata kundkort vid infart.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2022