• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Projektet Mobilitet på tvärs är avslutat - tre av fyra mobilitetslösningar fortsätter

Projektet Mobilitet på tvärs är avslutat - tre av fyra mobilitetslösningar fortsätter

Bild

Drygt två års arbete med digital fokusgrupp, enkäter, möten med mobilitetsföretag och pilottester är över. Nu delar Sjöbo och Tomelilla med sig av sina bästa tips och erfarenheter till andra kommuner och organisationer, allt samlat i en projektbok. Och tre av fyra testade mobilitetslösningar fortsätter i någon form.

Projektstarten i april 2020 kom lite av sig på grund av pandemin och i stort sätt alla planerade aktiviteter fick göras om eller skjutas på obestämd tid. Planen var att Sjöbo och Tomelilla skulle arbeta med metoden ”living lab” där användarna, dvs invånarna, var involverade i att planera, testa och utvärdera nya, mer hållbara, sätt att resa. Det blev enkäter och en digital fokusgrupp istället för möten med invånarna på olika platser i kommunerna.

Projektet hade även många digitala möten med olika mobilitetsföretag som kunde tänkas bli samarbetspartners under pilottesterna.
-Det var viktigt för oss att utgå från användarnas intresse och behov och att det inte bara skulle bli ett pratprojekt, utan att vi skulle kunna erbjuda konkreta tester”, säger Frida Tiberini, EU-samordnare och projektledare i Sjöbo och Tomelilla.

Sju koncept

Inför sommaren 2021 hade sju koncept på piloter tagits fram och invånarna bjöds in att lämna intresseanmälningar till vad de var intresserade av att testa. Svaren visade bland annat att intresset för samåkning och liftarhållplatser inte var så stort, men att många ville testa elcyklar, elsparkcyklar, bilpool och privat bildelning och dessa paketerades i fyra pilotprojekt.

  1. Testcykla, dvs. testa en elcykel eller el-lådcykel gratis i fem dagar
  2. Elsparkcykel-pilot med TIER Mobility
  3. Bilpoolspiloter med Bil Bengtsson och Rulla.se i Sjöbo, Tomelilla, Vollsjö och Brösarp
  4. Grannbilen, dvs. privat biluthyrning via appar som GoMore och SnappCar

Totalt har över 200 invånare i Sjöbo och Tomelilla bidragit till projektet, antingen genom att delta i fokusgruppen, ge synpunkter genom någon av enkäterna eller aktivt delta som testperson och utvärdera piloterna. Ännu fler har testat någon av koncept utan att lämna synpunkter eller deltagit på någon av projektets evenemang så som bildelningsseminarium, cykladag i Sövde eller Tomelilla.

Tre av fyra mobilitetslösningar fortsätter

Även efter projekt kommer det gå att testa elcyklar, bilpool och grannbils-appar. Kommunernas kontaktcenter fortsätter att låna ut elcyklar och Bil Bengtsson såg potential i Sjöbo, Tomelilla och Brösarp så de fortsätter testa marknaden på egen hand i alla fall året ut. Grannbils-appana finns även tillgängliga för nyfikna även efter projektet.

Konceptblad för intresserade organisationer

En viktig del av projektet har varit erfarenhetsutbyten och workshops mellan de 16 partnerna i Skåne och Danmark som tillsammans har tagit fram en projektbok med konceptblad och case-beskrivningar för att dela med sig av goda råd och lärdomar till intresserade kommuner och organisationer.

Läs MPT pojktbok här. , 7.1 MB.

Kort om Mobilitet på tvärs

Sjöbo och Tomelillas case i ”Mobilitet på Tvärs”, ett stort EU-projekt som görs i samarbete med totalt 16 skånska och danska partners och finansierats med EU-medel från Interreg Öresund Kattegat Skagerrak

Läs mer om Mobiltet på tvärs. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 oktober 2022