Välkomna på trygghetsvandring

Trygghetsvandring

Kom och var med! Måndagen den 28 november ordnar Sjöbo kommun tillsammans med polisen trygghetsvandringar i centrala Sjöbo.

Var med och påverka i området där du bor

Trygghet är viktigt. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar hur vi mår, vilka aktiviteter vi deltar i samt vilka möjligheter vi har att
möta andra människor.
De synpunkter och tankar som kan förbättra tryggheten, kommer vi aktivt arbeta med i vårt lokala Brå, brottsförebyggande rådet.

Vilka deltar

Du som är mellan 12 och 17 år är välkommen att vara med på trygghetsvandringarna tillsammans med representanter från tekniska förvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, fältsekreterare Hanna Smith samt kommunpolis Johan Sandelin.

Måndag 28/11 kl. 16.00 - 18.00. Samling på framsidan av sjöbo bussterminal.

Anmäl deltagande

Anmäl ditt deltagande genom att maila till hanna.smith@sjobo.se.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2022