Skolinspektionens besök på Färsingaskolan

Ninda Wegbratt Menkus och Ulrica Falk diskuterar.

Skolinspektionen har i tre dagar besökt och följt verksamheten på Färsingaskolan i Sjöbo. I sin sammanställning från besöket identifierar Skolinspektionen några fokusområden som skolan har arbetat med under en längre period.

Följer upp arbetet

Skolinspektionen har i tre dagar besökt och följt verksamheten på Färsingaskolan i Sjöbo. I sin sammanställning från besöket identifierar Skolinspektionen några fokusområden som skolan har arbetat med under en längre period.

När en skola har haft ett skyddsstopp, händer det att Skolinspektionen kommer till skolan för att följa upp och utvärdera verksamhetens arbete. Nu har Skolinspektionen varit på Färsingaskolan och de har lämnat en rapport om besöket. Ninda Wegbratt Menkus, förvaltningschef, kommenterar Skolinspektionens rapport:

- Skolinspektionen har i stort noterat samma saker som vi tidigare har identifierat. Det är i huvudsak tre punkter som lyfts och det är områden som skolan arbetat med under en längre tid, men där vi fortsatt måste bli bättre.
1. Vi behöver fortsätta utveckla vårt värdegrundsarbete. Vi måste arbeta mer förebyggande och främjande.
2. Det behövs mer trygghet och studiero, både på och utanför lektionstid.
3. Vi behöver bli bättre på att ge barn och elever den utbildning de har rätt till; det vill säga att de får det särskilda stöd och den extra anpassning de behöver.

Diskuterar i filmen

I filmen finns mer information om Skolinspektionens besök på och rapport om Färsingaskolan. Ninda Wegbratt Menkus, förvaltningschef familjeförvaltningen, och Ulrica Falck, skolchef, diskuterar och utvecklar. Samtalsledare är Kamilla Danielsson, tillväxtchef.

Ninda Wegbratt Menkus och Ulrica Falck diskuterar skolinspektionens besök på Färsingaskolan Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2023