Huskurage - stoppa våld mot närstående

Bild

Våga agera om du misstänker att någon granne far illa. Genom att visa civilkurage och omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, kan du stoppa våld och rädda liv. Sjöbo kommun står bakom den våldspreventiva metoden Huskurage, som ger boende verktyg för att kunna agera, att förebygga och stoppa våld mot närstående.

Sjöbo kommun arbetar med Huskurage

Tillsammans med AB Sjöbohem, Leny och Söderlenbostäder har vi arbetat med Huskurage sedan 2020. Under 2022 har även HSB Grimstofta, HSB Målaren och HSB Svanen anslutit sig. I arbetet lär vi oss hur vi kan förebygga och förhindra våld i nära relation, genom att ge grannar verktyg att agera om de känner oro för att någon råkar illa ut.

Du som är fastighetsägare

Fastighetsägare bidrar genom att dela ut information om Huskurage. Använd ordinarie vägar för information till boende. Sprid gärna på sociala medier. Sätt upp informationslappar i gemensamma utrymmen som tvättstugan och vid brevlådor.

Du fastighetsägare som vill ta en mer aktiv del i Huskurage, kan kontakta Folkhälsostrateg Hanna Smith, för att få mer information om hur just ni kan bidra.
E-post Hanna Smith

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023