Åtgärdssatsning mot skadegörelse på Färsingaområdet

Bild

Till våren genomförs en rad olika åtgärder på Färsingaområdet, i en kraftsamling för att grundligt komma åt problematik med skadegörelse som funnits i området.

- Omfattningen av skadegörelsen har periodvis varit stor. För att på allvar, och långsiktigt, komma åt problem med skadegörelse som bland annat drabbat Färsingaskolan, så har en åtgärdsplan för våren tagits fram, berättar Magnus Weberg, kommunstyrelsens ordförande (M).

Åtgärdsplan

Åtgärdsplanen är för perioden 1 januari till 31 mars 2024. Här är några av åtgärderna som ska genomföras.

  • Se över och åtgärda häckarna på området
  • Uppmärksamma och anmäla skadegörelse, klotter och nedskräpning
  • Veckostädning av Färsingaskolans skolgård
  • Klotter saneras med målsättning senast nästkommande arbetsdag efter kännedom
  • Löpande lägesbild utifrån information en gång i månaden
  • Orossamtal genomförs med barn och unga i riskzon
  • Översyn av möjlighet att ordna med extra ronderingar
  • Ökad polisnärvaro
  • Lägesbild om trygghet på Färsingaskolan vid minst ett tillfälle

Beslutsam personal och skolledning

Skolledningen jobbar tillsammans med övrig skolpersonal på Färsingaskolan hårt för att ge alla elever en bra undervisning i trygg skolmiljö. Arbetet inkluderar även nära dialog med elever och vårdnadshavare.
- Öppenhet är viktigt. Genom att vi berättar, och aktivt visar på vad vi gör, så får våra insatser större effekt. Frustrationen av känslan av att inget görs minskar, förståelsen för vårt arbete ökar, och alla som berörs får information de behöver. För mig som rektor är det viktigt att alla känner sig sedda, hörda och viktiga, avslutar Joakim Wijkander, rektor på Färsingaskolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2023