• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Vi söker dig som har plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom

Vi söker dig som har plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn eller en ungdom

Just nu söker Sjöbo kommun fler familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Vill du göra en insats?

Vill du/ni bli familjehem?

Vi har behov av fler familjehem i Sjöbo. Anledningen till att man behöver bo i familjehem kan variera men handlar oftast om att barnets/ungdomens föräldrar inte kan tillgodose barnets/ungdomens behov på grund av egna personliga problem som till exempel ohälsa eller missbruk. Barnet/ungdomen kan också ha egna problem som föräldrarna inte förmår möta upp tillräckligt bra.

Att vara familjehem innebär att du tar emot ett barn/ungdom som en familjemedlem för en kortare eller längre tid. För barnet/ungdomen innebär placeringen att hen får möjlighet att leva i ett hem som andra barn och tonåringar och utvecklas, gå i skolan, umgås med kamrater och få goda relationer till vuxna som ger stöd. För dig som tar emot barnet/ungdomen i din familj medför det nya erfarenheter och möten som kan berika livet.

Läs mer här om att bli familjehem.

Vill du/ni bli kontaktfamilj?

Som kontaktfamilj kan du vara ensamstående, sambo, särbo eller gift. Du kan vara äldre eller yngre med eller utan barn. Du kan bo i villa, på landet eller i lägenhet. Det alla kontaktfamiljer behöver kunna erbjuda ett barn är tid, stabilitet och engagemang. Som kontaktfamilj hjälper man till att utvidga barnets kontaktnät och de får fler betydelsefulla vuxna i sitt liv.

Att vara kontaktfamilj innebär att man får ett extra barn som kommer och bor med familjen en helg i månaden eller ibland mer, beroende på barnets behov. Du/Ni behöver vara trygga och stabila vuxna som kan ge barnet/barnen tid och utrymme.

Vill du bli kontaktperson?

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn eller en ungdom. Uppdraget kan se olika ut, beroende på barnets/ungdomens behov. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans, som att promenera, fika, gå och träna, gå på bio, eller bara sitta och prata. En viktig uppgift kan vara att bryta barnet/ungdomens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Innan du/Ni kan bli familjehem/kontaktfamilj/kontaktperson görs en utredning av dig/er. Utredningen består bland annat av intervju, referenstagning och registerutdrag från bland annat polisens belastningsregister och socialregister.

Du får ekonomisk ersättning och regelbunden handledning av familjehemssekreterare.

Så anmäler du ditt intresse

På den här sidan finns ett webbformulär där du kan anmäla ditt intresse som familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj.

Har du frågor? Kontakta:

Familjehemssekreterare
Maria Ek
Telefon: 0416-273 10
E-post: maria.ek@sjobo.se

Christina Dahlgren
Telefon: 0416-273 29
E-post: christina.dahlgren@sjobo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 september 2022