Möten, handlingar och protokoll

Här finns kallelser och protokoll från kommunens olika beslutande organ, samt årets möteskalender för kommunfullmäktige och alla nämnder.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna bestämmer för varje kalenderår dagar för sina sammanträden. Till varje möte skickas kallelse och handlingar till ledamöterna och ersättarna. Efter sammanträdet upprättas protokoll.

De kommunala protokollen är allmänna handlingar och därmed som regel offentliga. Undantag kan finnas för sekretessbelagda uppgifter, främst när det gäller myndighetsutövning mot enskilda. Protokollen blir allmänna handlingar och publiceras här när de är justerade.

På grund av personuppgiftslagens bestämmelser kan vissa personuppgifter vara utelämnade i de protokoll som publiceras digitalt. Originalprotokollen och bilagor till protokollen förvaras på respektive organs förvaltningskontor.

Kontakta oss om du vill ta del av handlingar

Familjenämndens, vård- och omsorgsnämndens, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens handlingar finns i Kommunhuset, Gamla Torg 10 i Sjöbo. Tekniska nämndens och samhällsbyggnadsnämndens handlingar finns på Ommavägen 30 i Sjöbo.

Vänd dig till respektive nämndsekreterare för att ta del av handlingarna. Kontaktcenter 0416-270 00.

Möteskalender 2024

I möteskalendern finns en årsplan för alla möten under 2024.
Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten och börjar vanligtvis 19.00, utom budgetsammanträdet som börjar 17.00.

Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden är inte offentliga.

Möteskalender 2024 , 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2024