Karina Hansson, kommundirektör och Peter Hellichius, verksamhetschef på tekniska

Karina Hansson, kommundirektör och Peter Hellichius, verksamhetschef på tekniska ser statusen på ledningarna i en app.

De har friskt vatten som uppdrag

De ska leverera friskt dricksvatten och rena vårt avloppsvatten. Så enkelt kan ett av vår VA-avdelnings uppdrag beskrivas, men att det kräver hårt arbete är personalen väl införstådd med. Den senaste tiden har de prövats med översvämningar, spruckna ledningar och risk för kontaminerat dricksvatten. Vi följer med VA-ingenjörerna ut en dag när de knackar dörr och hanterar läckor.

Läckande ledning

En dricksvattenledning i Fränninge läcker och det finns risk att bakterier från avloppsvatten har kommit in i röret. Nu är det bråttom att informera alla boende som kan påverkas – ett krismeddelande har gått ut via SMS, sjobo.se, Facebook och media. Nu görs en sista insats för att alla ska nås av rekommendationen att koka vattnet. VA-ingenjörerna Thomas Friholm och Tomas Håkansson knackar dörr hos fastigheterna som berörs; om ingen öppnar stoppar de en lapp i lådan.

Under tiden spolas ledningarna flera gånger, de trasiga rören lagas och det tas vattenprover runt om i området. Utanför skolan ställs en dricksvattentank ut, så alla berörda kan hämta friskt vatten.

Peter Hellichius, verksamhetschef på tekniska, och Karina Hansson, kommundirektör, är på plats för att följa jobbet. Peter är chef för VA-ingenjörerna som sitter på Omma-kontoret, samt personal på Sjöbo reningsverk. Nu när det pågår problemlösning i Fränninge, möts kollegorna från de olika arbetsplatserna.

- Vi på kontoret planerar, och de får allt att snurra, skrattar Peter och syftar på VA-tekniker Niclas Hansson som stannar till på Fränningevägen och uppdaterar om läget.

Läcka på vattenlening Fränninge

Långt där nere behövdes nya kopplingar på de läckande ledningarna.

Drabbats av vattnets kraft

Niclas Hansson jobbar bland annat med drift och underhåll på reningsverk, ledningsnät och pumpstationer. Han och fem kollegor är stationerade på Sjöbo reningsverk där en alltid har jour, inställelsetiden är 30 minuter. De senaste veckorna har det varit mycket som gått utanför det vanliga för personalen – vattennivåerna har varit, och är på vissa håll fortfarande, rekordhöga. Många fastigheter har drabbats eller känt av vattnets kraft då tomter svämmats över och vatten trängt in i hus.

- Jag har aldrig varit med om något liknande, säger Peter Hellichius. Tjälad mark, mycket snö och snabb tining fyllde alla våra ledningar. Vi gjorde allt vi kunde för att få undan vattnet, tömde så gott det gick, men krafterna är stora och svårhanterliga när det handlar om så mycket vatten.

Personalen på reningsverket ansvarar för driften av kommunens alla vattenverk (Sjöbo, Blentarp, Klasaröd, Lövestad, Röddinge och Vanstad) och reningsverk (alla byarna hade förr ett eget, men utvecklingen gör att man allt eftersom lägger ner de äldre verken). VA-ingenjörerna på kontoret tar de övergripande strategiska besluten - planerar, beställer, hanterar ledningsinformationen i databaserna och beslutar om utvecklingsplaner och investeringar.

Personal VA-avdelning Sjöbo

Niclas Hansson och Belinda Jönsson stämmer av läget med kollegorna, Tomas Håkansson th.

Kommunalt VA och renhållning

Förutom ansvaret för allt som har med kommunalt VA att göra, hanterar Peters avdelning även renhållningen, de hushållsnära sopkärlen. Sedan årsskiftet fick kommunen även ansvaret för förpackningsinsamlingen, vilket innebär ett stort jobb med att ta bort gamla kärl och köra ut nya till alla flerfamiljshus samt hantera återvinningstationerna, inklusive städning.

- Här måste jag ge Sjöboborna beröm, de sköter sig och håller i stort väldigt fint på stationerna. Det är många andra kommuner som har stora problem med nerskräpning och att det slängs saker utanför containrarna, säger Peter Hellichius.

Peter berättar att Sjöbo kommun var tidigt ute med fyrfackskärl till hushållen, så den stora omställningen har vi redan hanterat. Arbetet med att ta över ansvaret för återvinningsstationerna har också hanterats; så vad har vi för stora utmaningar att ta oss an framöver?

- Vi har några byar kvar som ska anslutas till kommunalt VA – det står högt på agendan, säger Peter och fortsätter: Men det är hyfsat nära i tid, långsiktigt så har vi en jättestor nationell samhällsutmaning med att uppdatera Sveriges VA-ledningssystem. Här i Sjöbo jobbar vi nu med en förnyelseplan för hur vi ska klara av att byta ut alla gamla ledningar.

Nationell utmaning

Hur det svenska vattenledningssystemet ska förnyas har debatterats, undersökts, påbörjats och skjutits på framtiden om vartannat under många år. Varje år räknar man att det nationellt byggs och förnyas VA-ledningar för mer än 7 miljarder, men att takten måste nära nog fördubblas för att vi ska hinna hantera ledningarna innan de går sönder eller på andra sätt inte håller måtten längre. Fortsätter vi i samma takt som idag, hävdar branschorganisationen Svenskt Vatten att det tar 200 år innan vi har förnyat systemet.

- Att gräva upp och byta VA-ledningar är tidskrävande och kostsamt, säger Peter, så vi måste göra en riktigt smart planering för hur vi ska arbeta, och använda lösningar som faktiskt är genomförbara. Man kan till exempel dra nya rör inuti de gamla, vilket ju gör att man slipper gräva upp alla ledningar. Men klart är att hur vi än gör, så behövs det investeras mer – mer pengar och mer personal för att vi ska komma framåt.

Tillbaka till nutid, februari 2024: I Fränninge är läckorna lagade och ledningssystemet är spolat flera gånger. På tisdagen kommer analyssvaren av två oberoende vattenprover - vattnet är säkert att dricka, så rekommendationen att koka vattnet tas bort.

- Det har varit viktigt och intressant att följa arbetet och att lära mer om hur systemen fungerar och hur personalen arbetade för att snabbt lösa situationen, säger kommundirektör Karina Hansson och fortsätter:

- Vatten är vår viktigaste naturresurs och den som vi utvinner mest av - hur vi gör det är väldigt betydelsefullt för oss alla. Den senaste tidens väderutmaningar har visat att vi står inför stora förändringar: Vi behöver tänka nytt kring hur vi ska spara vatten och möta torra somrar, men också hur vi hanterar och skyddar oss mot översvämningar, renar vårt vatten samt planerar och bygger för framtiden. Vi har ett stort jobb att ta oss an tillsammans.

VA-ingenjörer Sjöbo kommun, Tomas Håkansson och Thomas Friholm.

Tomas Håkansson och Thomas Friholm knackar dörr och delar ut lappar om vattenläckan till alla berörda.

Vattentank Fränninge.

Rent vatten till alla ställs ut vid skolan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 mars 2024