Kontakta förvaltningarna

Här hittar du kontaktuppgifter till chefer på respektive förvaltning.

Kommundirektör
Karina Hansson
Telefon: 0416-272 13
E-post: karina.hansson@sjobo.se

Kanslichef
Magdalena Bondesson
Telefon: 0416-273 38
E-post: magdalena.bondesson@sjobo.se

Ekonomichef
Ann-Christin Walméus
Telefon: 0416-270 81
E-post: ann-christin.walmeus@sjobo.se

Budgetchef
Jörgen Persson
Telefon: 0416-271 11
E-post: jorgen.persson@sjobo.se

Redovisningschef
Göran Hjelm
Telefon: 0416-271 10
E-post: goran.hjelm@sjobo.se

HR-chef
Dan Sivnert
Telefon: 0416-273 18

IT-chef
Napoleon Truedsson
Telefon: 0416-273 63
E-post napoleon.truedsson@sjobo.se

Säkerhetschef
Thomas Andersson
Telefon: 0416-270 00 (växel)
E-post: thomas.andersson@ystad.se

Förvaltningschef
Richard Löfgren
Telefon: 0416-272 26
E-post: richard.lofgren@sjobo.se

Socialchef
Camilla Persson
Telefon: 0416-273 05
E-post: camilla.persson@sjobo.se

Utbildningschef
Kristina Petersson
Telefon: 0416-270 50
E-post: kristina.petersson@sjobo.se

Förvaltningschef
Eva Gustafsson
Telefon: 0416-271 80
E-post: eva.gustafsson@sjobo.se

Kostchef
Eva Bramsvik Håkansson
Telefon: 0416-273 78
E-post: eva.bramsvik@sjobo.se

Förvaltningschef
Joel Tufvesson
Telefon: 0416-270 80
E-post: joel.tufvesson@sjobo.se

Förvaltningschef
Jesper Andersson
Telefon: 0416-271 52
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef fritid
Håkan Andersson
Telefon: 0416-275 81
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef samhällstjänster
Peter Hellichius
Telefon: 0416-272 80
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef offentlig utemiljö
Vakant
Telefon:
E-post: teknik@sjobo.se

Verksamhetschef intern service
Anders Andersson
Telefon: 0416-272 55
E-post: teknik@sjobo.se

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 juni 2019
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren