Ansökan om bidrag till enskilda vägar

Vägföreningar och vägsamfälligheter i Sjöbo kommun kan söka ekonomiskt bidrag för drift av enskilda vägar. Ansökan om bidrag görs via vårt föreningsregister senast den 31 mars varje år.

Kommunens driftsbidrag omfattar vägar som får bidrag från Trafikverket (statsbidragsberättigade vägar).

Ansökan av driftsbidrag

  • Ansökan görs via föreningsregistret FRI Länk till annan webbplats.
  • Ansökningsperioden är januari - mars.
  • Ansökan av driftsbidrag skall ha kommit in till kommunen senast 31 mars varje år. Ansökningar som kommer in efter den 31 mars prövas nästföljande år.
  • Det är vägsamfällighetens ansvar att uppdatera sina uppgifter i föreningsregistret.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2024