Tillstånd att nyttja offentlig plats

Vid arrangemang eller upplåtelser på offentlig plats måste du söka tillstånd för att nyttja marken.

Exempel på upplåtelser av offentlig plats som kräver polistillstånd enligt ordningslagen:
· Byggnadsställningar
· Placering av container eller byggsäck
· Affischering, även cirkusaffischering och valaffischering
· Reklamskyltar
· Gatupratare
· Uteservering
· Torgmöte
· Insamling av pengar

Vissa typer av upplåtelser kan kräva bygglov eller andra myndigheters tillstånd.

Betalning
Kommunen har rätt att ta ut avgifter enligt gällande taxor.
Betalning sker enligt kommunens vid varje tillfälle beslutade taxor. Betalning görs i samband med punkt 4 enligt tillståndshantering .

 1. Skicka in en förfrågan till kommunen angående förhandsbesked.
 2. Den sökande vänder sig till polisen med en formell ansökan.
  Sök tillstånd via polisen.se Länk till annan webbplats.
 3. Kommunen handlägger ansökan. Kommunen kan då kommunicera med sökanden.
 4. Kommunen upprättar villkor för tillstånd.
 5. Kommunen lämnar över sitt yttrande med eventuella villkor till polisen.
 6. Slutligt beslut fattas av polisen som meddelar den sökande.

Ett tillstånd att använda en offentlig plats är knutet till den sökande och kan ej överlåtas.

För tillfällig el kontakta behörig installatör.
Vid frågor kring tillfällig el kontakta Sjöbo Elnät AB
tfn: 0416 – 41 19 00 eller via mail: info@sjoboelnat.se

För tillfälligt vatten kontakta kundtjänst tekniska förvaltningen,
tel 0416 - 271 53 (telefontid mån - fre 10 -12) eller via kundtjanstteknik@sjobo.se.

Toaletter och dusch mm hyr sökande från entreprenörer.

För avfallshantering vid arrangemang ska tillfälliga abonnemang beställas av tekniska förvaltningens kundtjänst. Det är endast kommunens upphandlade entreprenör som får lov att samla in avfall vid arrangemang då det betecknas som kommunalt avfall.

Kontakt

 • Kundtjänst tekniska förvaltningen

  Kundtjänst tekniska förvaltningen

  0416 - 271 53

  kundtjanstteknik@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Expeditionstider Ommavägen 30:

  Måndag till fredag 10:00 - 12:00. Övriga tider enligt överenskommelse.

  Telefontider:

  Måndag till fredag 10:00 - 12:00

  Vill du komma i kontakt med en handläggare på vår förvaltning kan du välja mellan att ringa till vår kundtjänst eller till kommunens växel och be att bli kopplad eller lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2024