Torghandel

Bild från Gamla Torg

Bild från Gamla Torg

På Gamla Torg i Sjöbo finns 12 platser att hyra för försäljning.

Torghandel är tillåten för handlare med avtal mellan
måndag – fredag, kl 08-18 och lördag kl 08-15.

Regler för torghandel
Varor och annan utrustning skall vara bortplockad senast 30 minuter efter stängning.
Varje handlare ansvarar för att ta med sig sitt avfall, man får inte nyttja de allmänna papperskorgarna som finns i området.
En nyttjare av så väl fast som tillfällig saluplats är skyldig att genom
väl synlig skylt eller på annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens F-skattebevis, namn och organisationsnummer.
Elkablar skall märkas upp och placeras på ett sätt att de inte utgör fara eller hinder.

Ansökan om plats på torget
Du ansöker om plats på torget via formuläret längre ner på sidan. När din ansökan har behandlats får du ett swishnummer där du betalar din plats. Betalning ska vara erlagd innan etablering på torget.

Kommunen har rätt att ta ut avgifter enligt gällande taxor.

Torgplats för andra evenemang än försäljning

Ska platsen användas för andra evenemang behöver du dels ett förhandsbesked från kommunen samt ett tillstånd för nyttjande av offentlig plats hos polisen och gör som följer:

  1. Skicka in en förfrågan till kommunen angående förhandsbesked.
  2. När du fått ett förhandsbesked från kommunen så skickar du in en ansökan om polistillstånd Länk till annan webbplats..
  3. Efter det att polisen beviljat din ansökan Länk till annan webbplats. så skickar kommunen tillståndet tillsammans med eventuell faktura för hyran till dig.

Karta över torgplatserna

Karta över numrerade torgplatser

Karta över numrerade torgplatser

Ansökan om torgplats

Här ansöker du om torgplats

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sjöbo kommun * (obligatorisk)
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Sjöbo kommun


Tekniska förvaltningen behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera din ansökan . Behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning och med stöd av allmänt intresse som rättslig grund. Dina personuppgifter lagras under den period de är nödvändiga i förhållande till ändamålet med behandlingen. Tekniska förvaltningen i Sjöbo kommun är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer på sjobo.se/personuppgifter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2024