Resultat och nyheter

Tack till dig som deltar och är med och utvecklar vår landsbygd. Här presenterar vi resultaten av förslagen som medborgarna lämnat och röstat fram. Sidan uppdateras löpande.

Vinnande förslag område 3

Lövestad - Utegym
Vanstad - Lekplats
Äsperöd - Samlingsplats

Sista omröstningen gav tre vinnare

Under röstningsperioden, 22 december 2023 – 31 januari 2024, fanns det sju förslag att rösta på. De sju förslagen togs fram efter samråd med projektgruppen. Förslagen som presenterades är resultat av dels sammanslagning av liknande förslag som kommit in, dels efter bearbetning i projektgruppen med bortfall av de förslag som inte följer projektplanens riktlinjer.

Det var 259 personer som röstade och total kom 776 röster in. Varje person hade tre röster att fördela. Tre av förslagen har gått vidare för dialog om genomförande i Vanstad, Lövestad och Äsperöd.

Utegym i Lövestad

Kommunstyrelsen föreslås godkänna att 0,5 mnkr avsätts för att bygga ett utegym i Lövestad.

Lekplats i Vanstad

Kommunstyrelsen föreslås att 0,5 mnkr avsätts för att bygga en lekplats i Vanstad.

Samlingsplats i Äsperöd

Kommunstyrelsen föreslås att 0,5 mnkr avsätts för att bygga en samlingsplats i Äsperöd.

Genomförda förslag

Område 1

Blentarp - Utegym
Sövde - Utveckling av Salsbjer
Knickarp - Grillplats utan tak

Område 2

Bjärsjölagård - Utegym

Utegym i Blentarp. Gröna maskiner.

Blentarp, utegym.

Utegym. Åtta stycken maskiner. Var maskin har en egen färg. Blå, ljusblå, turkos, rosa, grön, orange, röd och lila.

Bjärsjölagård utegym

Behandlade förslag

Ambitionen är att förslagen ska genomföras under samma år som processen startade, men beroende på projektens komplexitet och storlek, kan det bli aktuellt att åtgärderna genomförs först året efter.

Projekt som är näst på tur:

Vollsjö - grillplats med tak

Under utredning

Öved - utegym

Nyhetsarkiv

Vinnande förslag i område 2:

Förslag nummer 1: Utegym i Bjärsjölagård.
Förslag nummer 15: Grillplats med tak och sittplatser i Vollsjö.
Förslag nummer 21: Utegym i Öved.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 april 2024