Bredbandsstrategi och IT- Infrastrukturplan

Bredband på landsbygden är en viktigt för att företag ska kunna växa och samhällen ska utvecklas.

Sjöbo kommun har tecknat en avsiktförklaring om fiberutbyggnad i kommunen med Teleservice Bredband.

Det är viktigt att alla som önskar fiberanslutning gör en intresseanmälan. Denna icke bindande intresseanmälan ligger som grund när utbyggnaden i de olika områdena ska prioriteras.

Klicka på knappen nedan för att ta del av fiberutbyggnaden, i vilken takt den byggs ut, göra en intresseanmälan/beställa fiber, läsa frågor och svar kring fiberutbyggnaden och komma i kontakt med Teleservice.


Bakgrund till fiberutbyggnaden

Sedan 2011 har Sjöbo kommun en bredbandsstrategi med visionen Bredband av toppklass. Alla boende i Sjöbo ska ha tillgång till bredbandsanslutning med hög hastighet. Målet är att hela kommunens medborgare, fastighetsägare och företag ska ha tillgång till ett svartfiberbaserat bredbandsnät med minst 100 Mbits/s enligt följande:

Fiberutbyggnaden från 2015-2020

År

Andel med tillgång till minst 100 Mbit/s

2015

50 procent

2018

70 procent

2020

90 procent


Människor på landsbygden ska ha samma möjlighet att bo och arbeta på landsbygden som invånare i staden. Bredband med fiber ända fram till bostaden och/eller företaget innebär en framtidssäker infrastruktur. Då får man tillgång till både dagens och morgondagens tjänster som höghastighetsinternet, utbildning, hemsjukvård och framtida tjänster som vi idag inte kan överblicka.

Kommunledningen i Sjöbo rekommenderar att så många som möjligt ansluter sig till fibernätet för att vara förberedd på att kunna nyttja dagens och framtidens tjänster på nätet.

För att alla verkligen ska få tillgång till bredband via fiber krävs ibland både egna initiativ och personligt engagemang för att nå målet. Några byalag i kommunen har tagit saken i egna händer och samordnat projekt som lett till snabbare bredband på landsbygden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2020