Tulpaner på Nya Torg i Sjöbo

Foto Hasse Dahlgren

Parker och lekplatser

Drift och underhåll omfattar huvudsakligen skötsel av gräsmattor, buskar, rabatter och renhållning, men även arbetsuppgifter som plantering, beskärning, häckklippning samt lekplatsunderhåll ingår.

I parkverksamheten ingår ca 130 ha grönytor och 26 lekplatser.

En ny plan för kommunens lekplatser antogs 2018. Lekplatsplanen tar avstamp i barns rätt till lek och vikten av goda lekmiljöer både för det enskilda barnets välmående, men också utifrån ett större folkhälsoperspektiv. Med detta som utgångspunkt presenteras en lekplatspolicy som innehåller generella riktlinjer för hur Sjöbo kommun ska arbeta med lekplatser i framtiden, hur lekplatserna ska fungera och vad de bör innehålla.

Tekniska förvaltningen samarbetar med grundsärskolan inför jul där de tillverkar utsmyckningar som hängs i granen på Gamla torg i Sjöbo.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2024