Anmäl hinder och gör närmiljön bättre för personer med funktionsnedsättning

Har du upptäckt hinder i den offentliga miljön när du rör dig ute i kommunen? Då kan du använda appen Anmäl hinder. Med den kan alla Sjöbobor hjälpa till att identifiera bristande tillgänglighet.

Endast vid funktionsnedsättning

Appen gäller enbart enkelt avhjälpta hinder rörande tillgänglighet, det vill säga när miljön utgör ett hinder för personser med en funktionsnedsättning.

All annan felanmälan görs här:
Felanmälan teknisk service

Alla kan rapportera

Med appen kan hindret anmälas på plats, med bild och beskrivning av hindret. Appen gör det möjligt för alla kommuninvånarna att rapportera bristande tillgänglighet, där och då, när de stöter på hindret i sin vardag.

Appen bidrar också till att öka medvetenheten kring de hinder som kan finnas i miljön. Du får hjälp av kategorilistan i appen vilken typ av objekt det berör.

Anmälan hanteras av kommunen som registrerar ärendet och bedömer hindret. Om det fastställs att det är ett enkelt avhjälpt hinder blir det fastighetsägarens sak att åtgärda det.

Appen heter Sjöbo Anmäl hinder, och du kan ladda ner den gratis till din mobiltelefon.

Så här gör du i appen för att anmäla hinder:

  • Först markerar du som anmäler vilket typ av hinder det handlar om.
  • Därefter visar du var hindret finns genom att skriva en kort text om hur det hindrar dig eller någon annan, bifoga gärna en bild som du tar med mobilkameran.
  • Lämna kontaktuppgifter om du vill veta hur ärendet hanteras.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023