Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen i Sjöbo kommun sker i samarbete med Hörby och Höörs kommuner. Vår uppgift är att ge opartiska råd till hushåll, företag och organisationer.

I Sjöbo kan du besöka energirådgivaren på Ommavägen 30 på onsdagar. Säkrast är att först avtala en tid. Telefonnummer alla dagar: 0415 - 37 83 03. Vill du skicka en fråga via e-post går det också bra.

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen får ekonomiskt stöd av Energimyndigheten.

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för långsiktig samhällsutveckling.

Energikontorets arbete riktar sig till länets samtliga invånare och organisationer, om än i olika form. Samarbete med kommuner och större företag sker i regel via direktkontakt, medan privatpersoner och hushåll främst bearbetas genom de kommunala energirådgivarna och olika former av kampanjer.

Energikontoret samarbetar även med aktörer i andra länder.

Energikontoret i Skånes hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Energirådgivarna i Skåne är ett nätverk för energi- och klimatrådgivarna i de skånska kommunerna. Vi erbjuder kostnadsfri och oberoende rådgivning till privatpersoner, föreningar och företag.

Energirådgivarna i Skånes hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hjälp med energieffektivisering
Äger du en villa och vill göra en energikalkyl eller är företagare och vill energieffektivisera i ditt företag? På Energimyndighetens hemsida kan du läsa mer om belysning eller ta del av tester på allt från kaminer till värmepumpar.

Solceller
Läs mer om vilka som kan söka stöd för att installera solceller eller ta del av Energimyndighetens tester på solceller.

Energimyndighetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk Solenergi (SSE) är en branschförening som representerar såväl den svenska solenergibranschen som de forskningsinstitutioner som verkar inom solenergiområdet.

Svensk solenergis hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 oktober 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin
Bygga, bo och miljö