Avfall

Det finns olika typer av avfall, till exempel hushållsavfall, trädgårdsavfall, grovavfall och farligt avfall. Med avfall menas alla föremål, ämnen eller substanser som innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av med. Avfallsdefinitionen är gemensam för hela EU.

Regelverket inom avfallsområdet är omfattande. Övergripande bestämmelser om avfall finns i femtonde kapitlet i Miljöbalken och i Avfallsförordningen. I lagstiftningen skiljer man på privat (hushåll) och yrkesmässig (företag, verksamheter) hantering av avfall.

Vill du läsa mer om hur avfallshanteringen i Sjöbo kommun styrs finns avfallsplan och avfallsföreskrifter att läsa längre ner på sidan.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 april 2020
Sidan publicerad av: Åsa Löfgren
Bygga, bo och miljö