ICA Sjöbo väst

ICA Sjöbo väst, vinnare av Sjöbo kommuns arkitekturpris 2022

Vinnare av arkitekturpriset

För att uppmärksamma och premiera väl gestaltade livsmiljöer som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle delar Sjöbo kommun årligen ut ett arkitekturpris till en byggnad eller utemiljö av hög arkitektonisk kvalitet. Priset vill uppmuntra, engagera och bidra till samtal kring den gestaltade livsmiljön i Sjöbo kommun.

Formstarkt, unikt och som ett referensprojekt för hållbart byggande är ICA Sjöbo Väst; en ny entrébyggnad i Sjöbo och en värdig vinnare av Sjöbo kommuns arkitekturpris 2022.

Samhällsbyggnadsnämnen har beslutat att tilldela årets arkitekturpris till ICA Sjöbo Väst och arkitekt Samrén & Månsson, samt byggherrarna Melica Invest AB och Sjöson.

ICA Sjöbo Väst har ett tydligt fokus på den mänskliga skalan, framtidens handel och flexibilitet. Det är ett bra exempel på hur god arkitektur kan bidra till att ge en handelsplats en identitet.

Cederspånsklädd fasad ger ett levande intryck

Byggnadens stomme och fasad är uppförd av trä vilket är ett förnybart, koldioxidlagrande material. Solens riktning har gett form åt en tydlig volym och det stora skärmtaket vid entréfasaden erbjuder förutom sittplatser under tak även cykelparkeringar vilket uppmuntrar till hållbart resande.

Den cederspånsklädda fasaden ger ett nutida intryck och upplevs levande när det varierar i färg utifrån vädrets skiftningar. Med olika markbeläggningar, perenn- och trädplanteringar har en omsorg även lagts på utemiljön. Trästomme, solceller, sedumtak och genomsläppliga markbeläggningar är några av de faktorer som bidrar till att projektet medvetet hanterar biologisk mångfald, klimatanpassning och klimatpåverkan. Allt bidrar till en välkomnande helhetsupplevelse.


ICA
ICA
Bild på Snogeholms slott - vinnare av Sjöbo kommuns arkitekturpris 2023

Snogeholms slott - vinnare av Sjöbo kommuns arkitekturpris 2023

Renovering av slott prisas

Att utan krav från myndigheter varsamt återställa och uppgradera en privatägd fastighet med denna ambitionsnivån är en stor gärning för Sjöbo kommun och våra kulturmiljöer. Att låta arbetet ta tid, använda sig av yrkesskickliga hantverkare och tålmodigt hitta lösningar på moderna problem är ett föredömligt exempel på hur förvaltning av vårt och kommande generationers kulturarv kan ske. Snogeholms strövområde är ett av kommunens populäraste rekreationsområden och slottet ett landmärke i detta. Att det och alla detaljer som tillhör det nu tas om hand så varsamt är en unik insats och väl värt att prisas.

Bild av en av de ursprungliga väggmålningarna som varsamt har tagits fram

Pelaren i väggmålningen till vänster är original, pelaren till höger en kopia då inte hela originalet kunde räddas

Detaljbild på en dörr som på ett diskret sätt ändrats för att uppfylla dagens tillgänglighetskrav

Detaljbild på en dörr som på ett diskret sätt ändrats för att uppfylla dagens tillgänglighetskrav

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023