Tomgångskörning

Tomgångskörning kan vara störande och orsaka miljö- och hälsoproblem. I Sjöbo kommun får en förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon därför hållas igång utomhus i högst en minut.

Tomgångskörning med kall motor ger höga utsläpp av partiklar, kolväten och cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen är skadliga för hälsan och miljön. För att hålla nere dessa farliga ämnen är tomgångskörandet begränsat till en minut.

Undantag

Det finns undantag från begränsningen av tomgångskörning. De är följande:

  • Om trafikförhållanden gör så att fordonet måste stanna, till exempel när det uppstår en trafikkö.
  • Om motorn hålls igång för att fordonet ska kunna användas till det den är tänkt att göra. Till exempel arbetsfordon.

Du får inte köra på tomgång för att hålla värme eller kyla (AC) i fordonet.

Var rädd om miljön och människors hälsa, se till att inte ha motorn igång om det inte behövs. Du kan ta del av de lokala föreskrifterna i sin helhet via relaterade länkar.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2024