Kor i en hage

Djurhållning som har anmälnings- och tillståndsplikt

I en del fall krävs tillstånd eller anmälan för djurhållning.

Anmälnings- och tillståndsplikten utgår från Miljöbalken och verksamheterna prövas utifrån miljö- och hälsoskyddsaspekter. Anmälnings- och tillståndsplikten är helt separerad från och ska inte förväxlas med förprövning av djurstallar, vilken utgår från djurskyddsaspekter.

C-verksamhet kräver anmälan

Djurhållare med mer än 100 djurenheter, men högst 200 djurenheter (400 djurenheter för nöt, häst och mink), är en så kallad C-verksamhet och måste anmäla sin verksamhet till Samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska vara skriftlig och kompletta anmälningshandlingar ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast sex veckor innan verksamheten ska påbörjas.

Verksamhet på flera gårdar

Om en verksamhet är fördelad på flera gårdar, men det totala djurantalet överskrider 100 djurenheter, kan det krävas anmälan för hela verksamheten om det finns utbyte av till exempel djur, foder och/eller gödsel mellan gårdarna. Kontakta miljöenheten i god tid för att höra vad som gäller för just din verksamhet.


B-verksamhet kräver tillstånd

Om man har mer än 400 djurenheter nötdjur, hästar eller minkar krävs istället tillstånd för verksamheten. Tillstånd krävs också om man har mer än 40 000 platser för fjäderfän, mer än 2 000 platser för slaktsvin och/eller obetäckta gyltor samt om man har mer än 750 platser för suggor och/eller betäckta gyltor. Dessa verksamheter klassas som så kallade B-verksamheter och tillstånd söks hos Länsstyrelsen.

Djurhållning inom detaljplanerat område

Inom område med detaljplan i Sjöbo kommun krävs tillstånd av Samhällsbyggnadsnämnden för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm

Observera att höns och tupp inte räknas som sällskapsdjur!

Så ansöker du:

Blankett för att ansöka om djurhållning inom detaljplanerat område Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan görs hos Samhällsbyggnadsnämnden. Tillstånd ska sökas i god tid innan djurhållningen ska starta. Djurhållningen får inte påbörjas innan tillstånd beviljats.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 mars 2023