Fastighetskarta

Fastighetsinformation

Det finns olika sätt att visa ut en fastighetsgräns. Vad som är mest lämpligt beror på syftet med att klargöra gränsen och om resultatet skall vara rättsligt bindande för framtiden.

Uppgifter om gränsmarkeringar och mått finns i förrättningskartan (karta över juridiskt gällande gränser) som upprättades när fastigheten bildades. Dessa kan underlätta sökandet efter befintliga gränsmarkeringar.

Har du giltig e-legitimation på en dator eller Mobilt BankID kan du få tillgång till de ursprungliga förrättningshandlingarna på Lantmäteriets hemsida.

Mer information om gränser

Vill du ha hjälp med att leta fram dina gränsmarkeringar kan vi på Strategienheten vara behjälpliga med det genom en så kallad gränsutvisning.

Vid en gränsutvisning fattas inga nya beslut om gränsens läge, våra tillfälliga markeringar har ingen rättsligt bindande verkan och inga nya gränsmarkeringar sätts ut.

Gränsutvisning kan endast genomföras om det är tekniskt möjligt att beräkna den ursprungliga gränsens läge. Gränsen visas då ut utifrån handlingar upprättade vid tidigare lantmäteriförrättning.

Gränserna för en fastighet kan vara markerade på många olika sätt, där ett nedslaget järnrör i marken är det vanligaste.

Vi markerar de gränsmarkeringar vi kan hitta med träpinnar och/eller sprayfärg. Även där vi inte återfinner någon gränsmarkering gör vi en markering. Detta är inte på något sätt juridiskt bindande, men kan vara tillräcklig om du och din granne är överens om gränsens läge.

Vid en gränsvisning fattas inga nya beslut om gränsens läge, markeringarna har ingen rättsligt bindande verkan, och inga nya gränsmarkeringar sätts ut.

Om du har frågor kontakta Strategienheten i Sjöbo kommun
E-post: strategi@sjobo.se

Beställer gränsutvisning gör du via e-tjänsten nedan

E-tjänst för att beställa gränsutvisning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om gränsmarkeringar försvunnit, förstörts eller om det är långt avstånd mellan markeringarna eller om det av någon annan anledning är dålig sikt mellan befintliga märken kan en särskild gränsutmärkning göras. En förutsättning för särskild gränsutmärkning är att det inte finns några juridiska tveksamheter om gränsens läge.

Det är Lantmäteriet som genomför särskild gränsutmärkning.

Vid en fastighetsbestämning kan man klargöra osäkerheter gällande hur gränserna går mellan de olika fastigheterna. Då utreds och fastställs det var gränsen går och den bestämda gränsen dokumenteras i en förrättningskarta som blir rättsligt bindande.

Det är Lantmäteriet som genomför fastighetsbestämning.

 

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 september 2023