Exploateringskarta

Kartor

Valet av karta beror på vad och hur nära fastighetsgräns du ska bygga. Ska du bygga nytt eller bygga till något på din fastighet? Vi kan hjälpa dig med att ta fram olika typer av kartor.

För att få reda på vilken karta du behöver i din bygglovsansökan kontakta då först bygglovsenheten. Därefter kan vi hjälpa dig att ta fram kartan.

Olika typer av kartor:

En nybyggnadskarta är en karta som visar på alla de förutsättningar som gäller på en fastighet för att kunna söka bygglov. Det innebär bland annat information om förhållanden på platsen, fastighetsinformation i form av gränser och eventuella servitut, adress, markhöjder, detaljplanebestämmelser och information om anslutningar för vatten och avlopp.

Vilken sorts nybyggnadskarta behöver du?

Fullständig nybyggnadskarta (NBK A)

Den här kartan behöver du vid all nybyggnad av huvudbyggnad. Det är även den här kartan du behöver om du har verksamhetsbyggnader eller flerbostadshus och vill göra tillbyggnad eller komplementbyggnader större än 100 kvm.

Förenklad nybyggnadskarta (NBK B)

Den här kartan behöver du om du vill göra tillbyggnad eller komplementbyggnad 25-50 kvm som placeras mindre än 4,5 meter till fastighetsgräns. Det är även denna karta du ska använda vid tillbyggnader och komplementbyggnader större än 50 kvm till en- och två bostadshus.

Undvik att gräva av ledningar – använd Ledningskollen!

Det är inte alltid enkelt att veta vem som har ledningar i marken även när det handlar om den egna tomten eller marken. Du kan minska risken att gräva av andras ledningar med de kostnader det innebär genom att använda Ledningskollen, som är en gratis webbtjänst.

Ledningskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur du beställer en nybyggnadskarta

Vi tar ut en avgift för kartan och behöver därför din beställning skriftligt. Vi tar tacksamt emot beställningen via e-post, men även postledes går bra. Tänk på att beställa kartan i god tid då leveranstiden är upp till fyra veckor.

Observera att semestertider, storhelger och ofullständiga beställningar kan leda till förlängda leveranstider.

E-tjänst för beställning av nybyggnadskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den här kartan använder du om du vill göra en tillbyggnad eller komplementbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område, och som placeras längre bort än 4,5 meter till fastighetsgräns.

I vissa fall, om du vill göra en mindre tillbyggnad eller komplementbyggnad till en- och två bostadshus, räcker det med en situationsplan även när du bor inom sammanhållen bebyggelse och detaljplanelagt område. Då ska tillbyggnaden / komplementbyggnaden vara mindre än 50 kvm och placeras på ett område utan större höjdskillnader.

Som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan ska det normalt finnas en grundkarta som ska innehålla den information som behövs i varje särskilt fall.

Grundkartan ska innehålla den information om fastighetsförhållandena med gränser och byggnader och den övriga information om planområdet som har betydelse för hur detaljplanen utformas och genomförs. Grundkartan är dock inte formellt sett en del av detaljplanen.


 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023