Sjöbo kommuns prislista för kart- och mättjänster


Upprättande av nybyggnadskarta

Avgift

Fullständig nybyggnadskarta

7317 SEK

Förenklad nybyggnadskarta

5488 SEK

Nybyggnadskarta övrig (t ex stora tomtytor, speciella förutsättningar)

TimdebiteringHusutstakning (25 % moms tillkommer)

Avgift (exklusive moms)

Grovutstakning, per mätningstillfälle.

2805 SEK

Finutstakning, per mätningstillfälle.

4268 SEK

Grov- och finutstakning, 1 mätningstillfälle.

4268 SEK

Grov- och finutstakning, 2 mätningstillfälle.

5244 SEK

Utstakning, övriga byggnader (speciella förutsättningar).

TimdebiteringLägeskontroll (25 % moms tillkommer)

Avgift (exklusive moms)

Lägeskontroll av en- och tvåbostadshus, fritidshus, industri-,
verksamhets-, komplement- och tillbyggnad.

2439 SEK

Lägeskontroll av utstakning utförd av annan aktör än Sjöbo kommun.

3659 SEKGränsutvisning (25 % moms tillkommer)

Avgift (exklusive moms)

Gränsutvisning.

TimdebiteringGrundkarta

Avgift (exklusive moms)

Grundkarta.

TimdebiteringFörgävesbesök

Avgift (exklusive moms)

Förgävesbesök, per styck.

1220 SEKÖvriga kart- och mättjänster (25 % moms tillkommer)

Avgift (exklusive moms)

Övriga kart- och mättjänster.

TimdebiteringAvskrivning eller avvisning

Avgift (exklusive moms)

Avskrivning eller avvisning.

610 SEKTimtaxa

Avgift (exklusive moms)

Pris per timme vid timdebitering

1220 SEK

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 januari 2024