Oljecisterner

Den som ska installera en cistern med brandfarliga vätskor eller spillolja med en volym större än 1 kubikmeter ska informera samhällsbyggnadsnämnden senast fyra veckor innan installation.

Cisterner som är tagna ur bruk ska vara rengjorda och eventuellt påfyllningsrör ska pluggas eller tas bort. Cisterner tagna ur bruk ska anmälas till samhällsbyggnadsnämnden.

Installation

Vid installation av cistern ska installationskontroll utföras av en firma som är ackrediterad för kontroll av cisterner. Kontakta SÖRF för mer information gällande tillstånd för brandfarlig vara.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

En cistern ska alltid placeras på hårt underlag, vara upphöjd och vara besiktningsbar. Sekundärt skydd (till exempel invallning) kan krävas av miljöskäl om det behövs för att skydda grund- eller ytvatten. Invallningen ska rymma minst cisternens volym eller vid invallning av flera cisterner, den största cisternens volym +10% av summan av övriga behållares volym.

Besiktning

Cisterner och ledningar som är korrosionsskyddade ska besiktigas vart tolfte år medan cisterner som saknar skydd ska besiktigas vart sjätte år. Besiktningen ska utföras av ackrediterat företag och kopia av besiktningsprotokollet ska skickas in till samhällsbyggnadsnämnden.

Inom skyddsområde för vattentäkt

Placeras cisternen inom skyddsområde för allmän vattentäkt, (kommunal eller privat anläggning som förser många hushåll med vatten) gäller hårdare regler - som att cisterner ovan mark ska ha sekundärt skydd i form av invallning. Inom vattenskyddsområde ska samhällsbyggnadsnämnden informeras vid hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja.

Kontakt

 • Stadsbyggnadsförvaltningens expedition

  Miljö-, Bygglovs- och Strategienheten

  0416 - 270 00

  stadsbyggnad@sjobo.se

  Besöksadress

  Ommavägen 30

  Postadress

  275 33 Sjöbo

  Bygglovenhetens telefontider:
  Måndag till fredag 10:00-12:00.

   

  Möten bokar du enklast genom att mejla oss.
  I mejlet kan du bifoga ritningar, illustrationer, produktblad och fotomontage (en skiss på ett foto på huset som du tar själv) så underlättar du för oss att svara och ge bra service.

Unable to render Vue app.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 december 2018
Sidan publicerad av: Johanna Svedin