Vattenskyddsområden

Sjöbo kommun utreder områden och tar fram förslag på utbredning av skyddsområden och skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområdena beslutas av länsstyrelsen. I processen med framtagande av skyddsområde ingår samråd med allmänhet, verksamheter och myndigheter.

VA-enheten arbetar med att succesivt bilda vattenskyddsområden för alla vattentäkter i kommunen. Det finns i dagsläget endast tre gällande vattenskyddsområden i Sjöbo kommun; Grimstofta, Gröndal och Bjärsjölagård. Både skyddsområden och föreskrifterna har behov av att arbetas om.

Läs mer om våra pågående arbeten med att ordna till vattentäkterna och vattenskyddsområden nedan.

2016 fick Sjöbo kommun ett nytt tillstånd till uttag av grundvatten från brunnarna i Grimstofta. Med det nya tillståndet behövde utbredningsgränserna för vattenskyddsområdet ses över och föreskrifterna har sedan länge varit i behov av uppdatering.

Gränserna för de nya skyddszonerna kring vattentäkterna går omlott och därför tas ett gemensamt vattenskyddsområde fram för vattentäkterna i Grimstofta och Gröndal. Det nya skyddsområdet med nya föreskrifter kommer ersätta de två befintliga skyddsområdena Grimstofta respektive Gröndal.

Utredningen pågår och det går därför inte att presentera något utbredningsområde. När ett väl genomarbetat förslag tagits fram kommer detta samrådas med verksamheter, myndigheter och allmänheten. Efter eventuella revideringar lämnas förslaget in till länsstyrelsen för beslut.

VA-enheten arbetar med att utöka vattentäkten i Heingetorp.
När en ny brunn har kommit på plats behövs ett nytt tillstånd till grundvattenuttagen av Mark- och miljödomstolen. Först då detta tillstånd erhållits kan processen med ett vattenskyddsområde påbörjas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 mars 2019